Europa Cinemas

Europa Cinemas

Europa Cinemas je medzinárodná sieť európskych kín s cieľmi:
- zvýšiť počet európskych filmov v kinách, zvýšiť ich návštevnosť obzvlášť nenárodných európskych filmov,
- motivovať kiná aby rozvíjali európske iniciatívy zamerané na mladé publikum,
- propagovať diverzitu uvádzania európskych filmov v kinách,
- rozvíjať siete kín, ktoré sa budú zúčastňovať na spoločných aktivitách na národnej a európskej úrovni.

O prijatí rozhoduje každoročne Rada expertov, ktorá zvyčajne zasadá v októbri.
Uzávierka prihlášok v roku 2019 je 15. septembra  (prihlasovanie je otvorené od 1. júla 2019).
 
 
Podmienky pre vstup kina do siete Europa Cinemas:
- kino musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov, mať registračný systém predaja lístkov a oficiálne priznaný príjem,
- musí mať minimálne 520 premietaní ročne (pri open-air kinách, minimálne 25 premietaní mesačne), minimálne 70 % uvádzaných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry),
- kino musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel (pri 2 a viacsálových kinách minimálne 50 miest na sálu),
- kino musí mať návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne.
 
Ak jednotlivé kiná v rámci jednej krajiny nedosahujú minimálnu návštevnosť a počet projekcií môžu sa spojiť do tzv. mini-sietí a požiadať tak o prijatie do siete Europa Cinemas. Tieto kiná budú zastupované jedným subjektom - zvoleným koordinátorom.
 
Podpora kín v rámci siete Europa Cinemas je vyplácaná po častiach vo výške max.15 500 EUR pre jednu sálu a max. 45 500 EUR pre 15 a viac sál, delí sa na:
- 80% podpory je určených na premietanie nenárodných európskych filmov, vyrátanej na základe počtu projekcií.
- 20 % podpory je určených na podporu iniciatív kina zameraných na mladé publikum (max. 5 000 EUR).
 
Iniciatívy zamerané na mladé publikum:
- aktivity zamerané na mladého diváka – iniciatívy špecificky zamerané na rozvoj filmového vkusu detí a mládeže. Aktivity kina zamerané na vysokoškolákov sa považujú za nadstavbu,
- programovanie filmov – filmy, ktoré sú súčasťou programu kina a sú špecificky zamerané na mladého diváka. Nerátajú sa sem projekcie, ktoré nie sú špecificky za týmto účelom propagované alebo sú ponúkané so zľavou,
- projekcie pre školy – projekcie určené pre školákov za špeciálnych podmienok (vstupné, lektorské úvody, špeciálne hracie časy). Môžu byť organizované z iniciatívy kina, učiteľa alebo školy,
- projekcie pre deti do veku 6 rokov za špeciálnych podmienok (vstupné, lektorské úvody, špeciálne hracie časy) s dĺžkou výnimočne medzi 30 až 60 min. Tieto projekcie môžu byť organizované z iniciatívy kina alebo v spolupráci s   materskými školami,
- festivaly s projekciami pre mladé publikum ako súčasť festivalov a špeciálnych podujatí,
- workshopy o filme - workshopy pre mladých ľudí ako nadstavba k premietaniu filmov (worskhopy ako nakrúcať krátke videá, scenáristické workshopy...).