Eurodoc 2022

Eurodoc 2022

Eurodoc je medzinárodný workshop pre producentov a producentky, ktorých dokumentárny film sa nachádza vo fáze vývoja alebo ranej produkcie. Eurodoc má formu troch 6-dňových workshopov, ktoré sa konajú v rôznych krajinách. Na prvých dvoch stretnutiach účastníčky a účastníci pracujú na analyzovaní scenára, financovaní, právnych aspektoch koprodukovania, propagácii či pitchingu. Na treťom stretnutí sa stretávajú so zástupcami a zástupkyňami televízií, festivalov, fondov či sales agentov.

Kalendár

Uzávierka prihlasovania: 29. október 2021
Výsledky: počas februára
Tréning: od marca do októbra 

Viac informácii