EsoDoc 2016

EsoDoc 2016

ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media (Bolzano - Taliansko) organizuje ďalší ročník workshopu ESoDoc - European Social Documentary.

ESoDoc má za cieľ preklenúť medzeru medzi výrobou dokumentárnych filmov neziskovými organizáciami pre kiná a TV na jednej strane a rastúcim video dopytom v oblasti nových médií na strane druhej.

Workshop pozostáva z troch týždňových sessions, počas ktorých účastníci, či už jednotlivo alebo v skupinách zrealizujú svoj dokumentárny projekt.

EsoDoc 2016 sa uskutoční:
Session 1: 3. - 9. máj 2016, Sommarøy Artic Hotel, Tromsø/Nórsko
Session 2: 20. - 26. jún 2016, Schloss Goldrain, Goldrain/Coldrano/Taliansko
Session 3: polovica septembra 2016, Palermo/Taliansko (TBC)


Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
29. január 2016

Viac informácií a prihlasovania

Kontakt:
Email