EsoDoc 2015

EsoDoc 2015

ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media (Bolzano - Taliansko) organizuje ďalší ročník workshopu ESoDoc - European Social Documentary.

ESoDoc má za cieľ preklenúť medzeru medzi výrobou dokumentárnych filmov neziskovými organizáciami pre kiná a TV na jednej strane a rastúcim video dopytom v oblasti nových médií na strane druhej.

Workshop pozostáva z troch týždňových sessions, počas ktorých účastníci, či už jednotlivo alebo v skupinách zrealizujú svoj dokumentárny projekt.

EsoDoc 2015 sa uskutoční:
Session 1: 3. – 9. máj 2015, Goldrain/Taliansko
Session 2: 15. – 21. jún 2015, Tromsø (Norway)
Session 3: september 2015, TBC

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
5. február 2015

Viac informácií a prihlasovania

Kontakt:
Email