Erich Pommer Institut: European TV Drama Lab 2018

Erich Pommer Institut: European TV Drama Lab 2018

Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Lab. Program je určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.
Pozostáva z nasledujúcich modulov:
Modul 1: Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál
máj 2018 (Berlín/Nemecko)
Témy:

- stav priemyslu
- trendy v TV seriáloch
- právne a finančné aspekty európskych koprodukcií
- prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov
- najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu
Modul 2: Kreatívne bludisko
november 2018 (Berlín/Nemecko)
Témy:

- princípy Writers's Room simulácie (scenáristi a tvoriví producenti)
- manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
5. marec 2018

Viac informácií a prihláška
Kontakt:
Email