Erich Pommer Institut: DIGITAL STRATEGIES – Financing, Marketing and Distributing 2.0

Erich Pommer Institut: DIGITAL STRATEGIES – Financing, Marketing and Distributing 2.0

Erich Pommer Institut (EPI) ponúka tréningové programy navrhnuté aby uspokojili špecifické potreby európskeho audiovizuálneho priemyslu. Ich cieľom je umožniť filmovým a TV profesionálom aktualizovať a efektívne prehlbovať vedomosti.

Cieľovou skupinou sú profesionáli z filmového a TV priemyslu (producenti, distribútori, zodpovední dramaturgovia, TV vysielatelia, bankári a právnici).

DIGITAL STRATEGIES – Financing, Marketing and Distributing 2.0

- digitálna distribúcia: maximalizácia dosahu a výnosov
- crowd funding, zainteresovanie publika (audience engagement)
- stratégie pre transmediálne projekty
- inšpiratívne a cutting-edge prípadové štúdie

3. – 7. december 2014, Berlín/Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií o EPI

Kontakt:
Email