eQuinoxe Europe: International Screenwriters’ Workshop & Masterclass, október 2017

eQuinoxe Europe: International Screenwriters’ Workshop & Masterclass, október 2017

eQuinoxe Screenwriters’ Workshops & Masterclass je scenáristický tréningový program, ktorého cieľovou skupinou sú skúsení scenáristi (majú za sebou aspoň jeden realizovaný scenár) filmov určených pre kinodistribúciu.

Workshop pozostáva z konzultácií scenárov vybraných projektov, individuálnych stretnutí so známymi filmovými tvorcami v rámci práce na vlastných projektoch hraných filmov.

Scenáre by mali byť v pokročilom štádiu vývoja, aby sa maximalizoval efekt individuálnych stretnutí scenáristov s poradcami/lektormi workshopu.

eQuinoxe International Screenwriters’ Workshop 2017 sa uskutoční v októbri 2017.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
15. jún 2017

Viac informácií

Kontakt:
Email