EPI: Essential Legal Framework European Co-Production: Legal and Financial Aspects

EPI: Essential Legal Framework European Co-Production: Legal and Financial Aspects

Workshop zo série EPI: Essential Legal Framework 2016 pod názvom European Co-Productions Legal and Financial Aspects sa uskutoční od 23. do 27. novembra 2016 v Berlíne.

Obsah:
- prípadové štúdie (Humidity, The Lobster, The Neon Demon)
- bilaterálne zmluvy a Európska konvencia o filmovej koprodukcii
- programy daňových úľav v Európe a mimo nej
- marketing a distribúcia
- zdieľanie výnosov a „vodopádové“ scenáre

Uzávierka prihlášok:
do naplnenia kapacity

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email