EPI: ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK: DIGITAL DISTRIBUTION - MAXIMIZING REACH AND REVENUES

EPI: ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK: DIGITAL DISTRIBUTION - MAXIMIZING REACH AND REVENUES

Workshop nemeckého Erich Pommer Inštitútu venovaný digitálnej distribúcii, ktorý má výrobcom a distribútorom pomôcť maximalizovať dosah a príjmy ich filmov.
 
- najnovšie trendy a obchodné modely v digitálnej distribúcii
- digitálne (samo) distribúcie obsahu
- budovanie cieľového publika
- právny rámec
- nové zdroje príjmov
- prípadové štúdie

Termín a miesto:
5. - 9. 12. 2018, Berlín, Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
15. 10. 2018

Cena: 1.266 EUR / 1.066 EUR (2. účastník z rovnakej spoločnosti) - zahŕňa ubytovanie a stravu
 
EPI POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ, pre ďalšie informácie o štipendiách kontaktujte: Nora Weber
Kontakt
Email