En duva satt på en gren och funderade på tillvaron

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron

VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014
SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (r. R. Andersson, SE/DE/NO/FR/DK, 2014)
SUMA: 3 000 EUR