Emerging Producers 2022

Emerging Producers 2022

10. ročník propagačného a vzdelávacieho projektu združujúceho európskych producentov dokumentárnych filmov.
Hlavným cieľom workshopu je prepojiť talentovaných európskych producentov s filmovými profesionálmi, účastníkom sprístupňuje informácie v oblasti audiovízie a napomáha im hlbšie a rozsiahlejšie sa zorientovat na filmovom trhu. Ďalej im umožňuje nadviazať kontakt s producentmi z ostatných krajín, a zvyšuje tak potenciál budúcich európskych koprodukčných projektov.

Pre koho je Emerging producers určený?
Producent by mal mať niekoľkoročnú prax s potenciálom budúceho profesijného rastu a aspoň jeden už realizovaný film (hraný či dokumentárny celovečerný či středometrážní), ktorý vstúpil do kinodistribúcie, prípadne sa zúčastnil filmových festivalov.

Termín a miesto:
25. 10. - 29. 10. 2021 - MFDF Ji.hlava
Február 2022, Berlín

Uzávierka prihlasovania:
31. 3. 2021

Viac informácií