Emerging Producers 2020

Emerging Producers 2020

Cieľom projektu je predstaviť nadchádzajúcu generáciu talentovaných európskych producentov odborníkom z rôznych oblastí filmového priemyslu. Projekt vytvára platformu pre stretnutia filmových profesionálov s dôrazom na dokumentárnu kinematografiu, koná sa v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava.
 
Pre koho je tréning?
- skúsenejší producenti dokumentárnych filmov, ktorí majú zrealizovaný aspoň jeden filmový projekt
 
Termín a miesto:
MFDF Ji.hlava / 24. – 29. 10. 2019
Berlín / 17. - 22. 2. 2020
 
Účastnícky poplatok: 1.200 Eur