EKRAN+ 2017

EKRAN+ 2017

EKRAN+ je medzinárodný tréningový program zameraný na tvorivý predprodukčný proces. Účastníci sa počas tohto tréningového programu zameriavajú na skúmanie, identifikáciu a vylepšovanie charakteru a vizuálneho jazyka filmu.

Zameriava sa na treatmenty/scenáre a produkciu 2 scén z každého scenára/treatmentu.

Proces zahŕňa:
- vývoj treatmentu/scenára
- príprava na nakrúcanie; kasting, storyboardy a individuálne konzultácie s tútormi
- nakrúcanie; konzultácie týkajúce sa réžie
- strih; konzultácie týkajúce sa strihu
- vyhodnocovanie; individuálne, skupinové analýzy vyprodukovaných scén

Session 1:
6. – 9. marec 2017
Účastníci: režiséri a scenáristi

Session 2:
20. - 28. apríl 2017
Účastníci: režiséri a scenáristi

Session 3:
19. – 27. jún 2017
Účastníci: režiséri, scenáristi a kameramani (prípadne aj producenti)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email