EDN Co-production Guide

EDN Co-production Guide

Európska sieť dokumentaristov (EDN) vydáva každoročne publikáciu pod názvom EDN Co-production Guide – nástroj pre medzinárodné financovanie dokumentárnych filmov.

On-line príručka poskytuje informácie o možnostiach koprodukovania dokumentárnych filmov v Európe.

EDN Co-production Guide obsahuje:
- charakteristiku koprodukčných fondov 30 krajín
- príručku financovania koprodukcií v každej z 30 krajín
- názvy koprodukčných projektov a produkčných spoločností
- kontakty, relevantné linky a zoznam organizácií
- fórum pre členov siete EDN, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti z koprodukcií

Príručka je určená pre producentov s dokumentárnym projektom, ktorí hľadajú medzinárodných koprodukčných partnerov.

EDN Co-production Guide