e:course | The Art of Negotiation – Umenie vyjednávať Kurz Erich Pommer Institute

e:course | The Art of Negotiation – Umenie vyjednávať Kurz Erich Pommer Institute

Umenie vyjednávať je v dnešnej dobe nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v medzinárodnom obchode. V našom kurze vás povedú uznávaní experti, ktorí ponúkajú teoretické vedomosti a praktické nástroje na zvládnutie tohto umenia.

Kurz pozostáva z 8 kapitol | 30 videií | počet hodín: približne. 12 - 16 h.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:

15. januára 2018

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email