Drama Directory 2015

Drama Directory 2015

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.