Drama Directory 2014

Drama Directory 2014

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.

Drama Directory - Your Guide to European TV Drama Commissioning Editors and Buyers.