Dox In Vitro - začína v pondelok

Dox In Vitro - začína v pondelok

Na seminár a pitching fórum sme vybrali 8 dokumentárnych projektov - z nich 4 slovenské...
Vybrané projekty