DOX IN VITRO 2017: Medzinárodný seminár a workshop

DOX IN VITRO 2017: Medzinárodný seminár a workshop11.- 12. september 2017
Kursalon, Piešťany
 

Organizátori:

More information in English and application form dowlnload

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

SEMINÁR (11. september 2017)
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

WORKSHOP (12. september 2017)
Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
Philippe Van Meerbeck , VRT, Flemish Radio- & Television Network, Belgicko
Friedrich Moser, producent, režisér a scenárista dokumentárnych filmov, Rakúsko

Deadline predĺžený do naplnenia kapacít
Uzávierky prihlasovania:

11.8.2017 (s projektom - seminár a workshop)
31.8.2017 (bez projektu - iba seminár)
Slovenskí tvorcovia neplatia žiaden poplatok


Viac informácií a prihlasovací formulár
KONTAKT: Veronika Paštéková, Email