Digital Production Challenge II 2017

Digital Production Challenge II 2017

DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE II (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.
 
Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.
 
DPCH II 2017 sa uskutoční od 28. novembra do 1. decembra 2017 v Amsterdam (Holandsko).
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
27. september 2017
 
 
Kontakt: