Digital Production Challenge II 2016

Digital Production Challenge II 2016

Digital Production Challenge (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.

DPCH II 2016 sa uskutoční od 30. novembra do 3. decembra 2016 v Lisabone (Portugalsko).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
4. október 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email