Digital Production Challenge II 2015

Digital Production Challenge II 2015

DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE II (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.

DPCH II sa uskutoční od 4. do 7. novembra 2015 (Vilnius/Litva).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
15. september 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email