Digital Distribution: Maximizing Reach and Revenues

Digital Distribution: Maximizing Reach and Revenues

Erich Pommer Institutorganizuje tréningový program pod názvom Digital Distribution: Maximizing Reach and Revenues, ktorý  sa uskutoční od 15. do 19. októbra 2016 v Berlíne / Nemecko
Workshop sa venuje digitálnej distribúcii, ktorá má producentom a distributérom pomôcť maximalizovať dosah a príjmy ich filmov.   

  • Najnovšie trendy a obchodné modely digitálnej distribúcie
  • Digitálne (samo-)distribúcia obsahu
  • Budovanie cieľového publika
  • Právny rámec
  • Nové zdroje príjmov
  • Prípadové štúdie

 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
6. október 2017 
 
Viac informácií a prihláška
 
Kontakt:
Email