Developing Your Film Festival 2018

Developing Your Film Festival 2018

Developing Your Film Festival je tréningový program pre profesionálov v oblasti filmových festivalov.

Témy:
- strategické plánovanie s cieľom posilnenia a rozširovania festivalu,
- generovanie príjmu a práca s korporátnymi sponzormi,
- prieskum a vývoj publika: súčasné trendy v správaní sa publika a jeho filmová „spotreba“,
- stratégie programovania filmov a získavanie nového publika,
- komunikácia, zlepšovanie profilu, tvorba identity, zainteresovanie a vernosť publika.

8. ročník podujatia Developing Your Film Festival sa uskutoční od 20. do 25. marca 2018 (Vilnius/Litva).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. január 2018

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email