Cross Video Days Content Market 2016

Cross Video Days Content Market 2016

Cross Video Days Market (CVDM) je trhom, ktorý podporuje spájanie digitálnych producentov, tvorcov a autorov so zodpovednými dramaturgmi (z TV alebo nových platform) a potenciálnymi koproducentmi.

Prihlasovať môžte svoje projekty (dokumentárne, hrané, animované, vzdelávacie programy) v rámci nasledovných kategórií:
- Interaktívne projekty
- Webové lineárne projekty
- Immersive projects
- Multi-platformové projekty

Prihlásenie projektov a účasť na CVDM je zdarma.
   
Cross Video Days Content Market sa uskutoční počas podujatia Cross Video Days (8. - 10. jún 2016, Paríž).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
21. marec 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email