Cross Video Days Content Market

Cross Video Days Content Market

Cross Video Days Market (CVDM) je trhom, ktorý podporuje spájanie digitálnych producentov, tvorcov a autorov so zodpovednými dramaturgmi (z TV alebo nových platform) a potenciálnymi koproducentmi.

Prihlasovať môžete svoje projekty v rámci nasledovných kategórií:
- Kino a transmédiá v spolupráci s filmovým trhom v Cannes (Marché du film). Vybrané projekty budú odprezentované v Cannes (17. mája 2014) a Paríži (19. a 20. mája 2014).
- Interaktívne dokumenty v spolupráci so Sunny Side of the Doc. Producenti budú mať príležitosť prezentovať
svoje projekty aj na tomto fóre.
- Webseriály a webfictions
- Vzdelávanie, animovaný film a mládež v spolupráci s Knightworks Studio
- Crosmediálne televízne show
- iné

Prihlásenie projektov je zdarma, počet projektov nie je obmedzený.
   
Cross Video Days Content Market sa uskutoční počas podujatia Cross Video Days (19. - 20. jún 2014, Paríž).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
15. apríl 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email