CPH:FORUM 2017

CPH:FORUM 2017

Počas dánskeho medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov CPH:DOX 2017 (16. – 26. marec 2017) sa uskutoční jedinečné medzinárodné podujatie zamerané na pomoc vývoja a financovania tvorivo a vizuálne silných filmových projektov pod názvom CPH:FORUM

CPH:FORUM spája kľúčových medzinárodných investorov a producentov s cieľom objavovať nové nezávislé a inovatívne diela v štádiu vývoja.

CPH:FORUM ponúka:
- na mieru šité individuálne stretnutia s investormi a potenciálnymi koprodukčnými partnermi
- prezentáciu projektov kľúčovým hráčom európskeho a svetového audiovizuálneho priestoru (investori, producenti...)
- najlepší projekt získa cenu Eurimages Co-production Development Award spojenú s finančnou odmenou vo výške 15 000 EUR

Dátum a miesto:
22. – 23. marec 2017, Kodaň (počas CPH:DOX) / Dánsko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
25. november 2016

Viac informácií a prihláška

Email