Collaborate to Innovate 2023

Collaborate to Innovate 2023

Sieť kín Europa Cinemas spustila novú výzvu Collaborate to Innovate s rozpočtom 1,5 mil. EUR na rok 2023.
Výzva má za cieľ podporovať spoločné inovatívne projekty ich členských kín (na národnej alebo na európskej úrovni). Je otvorená pre členské kiná siete Europa Cinemas, ktoré pripravujú iniciatívy s cieľom získať nové publikum, využiť digitálne technológie, zlepšiť udržateľnosť a prístupnosť a ďalšie.

Maximálna výška pomoci je 100 000 EUR.

Uzávierka na podanie žiadostí je 28. februára 2023.

Viac informácií