Central European Games Conference

Central European Games Conference

Od 22. do 25. januára 2015 sa vo Viedni uskutoční medzinárodná konferencia pod názvom Central European Games Conference (CEGC).

Cieľom konferencie je pomôcť so zviditeľnením tvorcov video a počítačových hier na medzinárodnej pôde a zvýšiť záujem o prácu v tomto regióne.

Nosnou témou konferencie je: “Ako byt úspešný v Strednej Europe.”

Konferencia je podporená kanceláriou Creative Europe Desk Rakúsko

CEGC je organizovaná dobrovoľníkmi z Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rumunska, Slovinka, Srbska a Švajčiarska.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email