CARTOON MOVIE 2016

CARTOON MOVIE 2016

Cartoon Movie je koprodukčné fórum, zamerané na zvýšenie produkcie, financovania a distribúcie európskych animovaných filmov, kde majú európski producenti možnosť prezentovať svoje projekty profesionálom z odvetvia,  získavať potenciálnych investorov, partnerov a distribútorov.

Cartoon Movie, organizovaný Európskou asociáciou animovaných filmov, je kľúčovým pilierom európskeho animovaného priemyslu. Podujatie stále dokazuje, že je revitalizačnou silou pre priemysel, ktorý za posledné desaťročie významne narástol, či už čo sa týka množstva produkcií alebo počtu divákov.

18. ročník Cartoon Movie sa uskutoční od 2. do 4. marca 2016 v Lyone/Francúzsko.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
25. november 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email