Cartoon Master – Cartoon Business 2021

Cartoon Master – Cartoon Business 2021

Medzinárodný seminár o novom financovaní/nových obchodných modeloch pre animované seriály je určený európskym profesionálom z oblasti animácie  – producentom, autorom a režisérom, investorom, zástupcom nových médií.


Kurzovné: 300 EUR (čiastočne zahŕňa stravu, nezahŕňa ubytovanie)

Kontakt: masters@cartoon-media.eu

Termín a miesto
8.12.2021 - 10.12.2021, Gran Canaria, Španielsko

Uzávierka prihlasovania: 23. 11. 2021

Viac informácií