BIENNALE COLLEGE CINEMA – VIRTUAL REALITY 2022

BIENNALE COLLEGE CINEMA – VIRTUAL REALITY 2022

Vzdelávací program, ktorý sa venuje virtuálnej realite v rámci festivalu v Benátkach.
Do programu bude vybraných 10 tímov (producent + režisér) s projektmi virtuálnej reality (dĺžka do 30 min) v štádiu vývoja. Jeden vybraný projekt získa podporu vo výške 60 000 EUR na výrobu.
 
Termín a miesto
12. – 18. januára 2022, Benátky (IT) – workshop 1 (vývoj projektov pod vedením skupiny lektorov, nácvik prezentácie projektu)
8. – 11. marca 2022, Benátky (IT) – workshop 2 pre vybrané 3 projekty (príprava projektov na výrobu, 1 vybraný projekt dostáva finančnú podporu)
September 2022, Benátky (IT) – Účasť na Venice Production Bridge pre všetky projekty, ktoré nedostali finančnú podporu – prezentácia v rámci  Gap Financing Market
 
Uzávierka prihlasovania: 4. november 2021