Banská Bystrica: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

Banská Bystrica: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

18. máj 2017 o 16.00hod

Centrum nezávislej kultúry Záhrada

Ako na Európske granty

Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Ak áno, pozývame vás na dvojhodinový seminár organizovaný kanceláriou Kreatívna Európa, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektovej žiadosti a jej hodnotenia.