Audience Development & Innovation Lab 2019

Audience Development & Innovation Lab 2019

Miesto: Sofia International Film Festival
Termín: 13. - 16. 3. 2019
Môžete sa stretnúť s profesionálmi v oblasti distribúcie v rôznych národných kontextoch a vymeniť si odborné znalosti pri práci s publikom. Tréning vedie Madeleine Probst (Viceprezidentka Europa Cinemas a výkonná producentka, Watershed, Bristol, GB) spolu s Frédéricom Cornetom (riaditeľom, programátorom a distribútorom, Cinema Galeries v Bruseli, Belgicko) a Marijanou Bosniak (riaditeľka a programátorka Kina Urania, Osijek, Chorvátsko), je to skvelá príležitosť na zdieľanie súčasného myslenia a praktických riešení.

Hlavné témy
• Získať lepšie poznatky o svojom publiku ohľadne zmysluplnejších a udržateľnejších komunikačných stratégií,

• Zvýšiť odolnosť a dôveryhodnosť vašej organizácie prostredníctvom udržateľných postupov,

• vytváranie priestorov pre náročné konverzácie,

• maximálne využitie vašich zamestnancov a komunity z inkluzívnych praktík a zdieľanie zručností ohľadom fundraisingu,

• Budovanie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom partnerstiev a networkingu.

Uzávierka prihlasovania:
31. 1. 2019

Viac informácií

Prihláška