Ateliers du cinéma européen: ACE25 Session 2016

Ateliers du cinéma européen: ACE25 Session 2016

ACE je výberovým tréningovým programom a vývojovým centrom pre nezávislých európskych produ¬centov. Počas svojho dlhoročného pôsobenia sa stal taktiež aj platformou pre poskytovanie profesionál¬neho poradenstva v oblasti produkcie celovečerných filmov a dôležitou sieťou európskych producentov.

Spoločným cieľom je produkcia filmov pre medzinárodný trh, s dôrazom na zachovanie vlastnej národnej a regionálnej kultúrnej identity.

Aby sa producent mohol so svojím projektom zúčastniť výberového procesu pre ACE, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
- ako hlavný producent už vyprodukoval minimálne 1 celovečerný film
- je z produkčnej spoločnosti, ktorá má sídlo v jednej z 27 európskych krajín
- prihlasuje do ACE medzinárodne cielený projekt, nachádzajúci sa v prvých štádiách vývoja

Vybraných bude 16 projektov, ktoré sa zúčastnia série workshopov.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
15. jún 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email