Asociácia slovenských filmových klubov

Asociácia slovenských filmových klubov

VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015
SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
SUMA: 41 960 EUR