Asian Side of the Doc 2014

Asian Side of the Doc 2014

Sunny Side of the Doc v spolupráci s China Documentary Film Commission, Chengdu’s City Government, Sichuan Real Lens Culture Media Co. Ltd a Oriental Companion Media organizujú od 18. do 21. marca 2014 v čínskom Chengdu koprodukčné fórum a trh dokumentárnych filmov pod názvom Asian Side of the Doc

Pozostáva z:
- prezentácií projektov
- individuálnych stretnutí
- panelov, spoločenských podujatí (od výstav po tréningy)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. marec 2014

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email