Art Department Masterclass - DIGITAL POSTPRODUCTION: A PLAYGROUND FOR BUILDING AND REBUILDING THE WORLDS 2022

Art Department Masterclass - DIGITAL POSTPRODUCTION: A PLAYGROUND FOR BUILDING AND REBUILDING THE WORLDS 2022

Tento seminár sa zameriava na prácu umeleckého oddelenia/výprava v štádiu postprodukcie.

Hlavné témy, o ktorých sa bude diskutovať:
- Konštrukcia kulís verzus budovanie sveta v postprodukcii (nákladová efektívnosť; vizuálna estetika konečného výsledku; time management)
- Dialóg medzi profesionálmi pôsobiacimi v oddelení umenia a odborníkmi na postprodukciu (špecifický jazyk a terminológia; špecifiká pracovného postupu a zodpovednosti; komunikácia so supervízormi SFX a VFX)
- Najnovšia technológia a vplyv inovácií na zlepšenie work flow umeleckého oddelenia (nástroje, ktoré umožňujú efektívnu vizuálnu komunikáciu počas pandémie na diaľku; nevyhnutný softvér pre postprodukciu)
- Príležitosti, výhody a nevýhody zelených/modrých obrazoviek (nákladová efektívnosť; vizuálna estetika; potenciálne prekážky)
- Organizovanie tímovej práce umeleckého oddelenia v postprodukcii (workflow, komunikácia v rámci oddelení)
- Nástroje pre ekologický pracovný tok (opatrenia na recykláciu/likvidáciu súprav v súlade s požiadavkami výroby; vypracovanie udržateľného pracovného toku vopred; používanie najnovších digitálnych nástrojov na zabezpečenie bezpapierového prostredia);
- Prezentovať svoj talent a budovať svoju značku (spolupráca s agentom; používanie digitálnych nástrojov na vytváranie profesionálneho imidžu a propagáciu svojej práce; účasť na filmových festivaloch a
trhoch v Európe).


Termín a miesto:  
14. 10. 2022 - 19. 10. 2022, Turín (Taliansko)

Kurzovné: 600 Eur

Uzávierka prihlasovania:
15. 9. 2022

Viac informácií