Ars Nova

Ars Nova

SPOLOČNOSŤ: Ars Nova
SCHÉMA FINANCOVANIA: Podpora audiovizuálnych festivalov
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 29/2012
SUMA: 45 000 EUR