Ako získať granty z komunitárnych programov EÚ

Ako získať granty z komunitárnych programov EÚ

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať Vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky Vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

Čo ponúkame?
V priebehu 8 hodín:
- získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ;
- sa dozviete, ktorý z programov je pre Váš podnikateľský nápad najvhodnejší;
- poradíme akým najčastejším chybám je dobré sa vyvarovať;
- môžete absolvovať individuálne konzultácie;
- budete informovaný o forme podpory od SBA.

PREŠOV

24. 04. 2018 – od 09:30 do 18:30 ( 8 hodín + prestávky) 

Prihlasovanie na seminár je možné do 20. 04. 2018 (Piatok) do 12:00 hod 

Double Tiffany, Hlavná 95, Prešov

 

KOŠICE

25. 04. 2018 – od 09:30 do 18:30 ( 8 hodín + prestávky) 

Prihlasovanie na seminár je možné do 23. 04. 18 (Pondelok) do 12:00 hod.

ETCC a.s., Trieda SNP 61, 040 11 Košice

 

Kto Vám príde poradiť?
Juraj Bartakovics ( 11 rokov strávených podporou MSP a ich medzinárodnej expanzie prostredníctvom rôznych projektov). Vedúci oddelenia Internacionalizácie MSP - V súčasnosti má na starosti riadenie projektu NP Internacionalizácia MSP

Kvetoslava Papanová (12 rokov skúseností v oblasti grantov) – externý hodnotiteľ Európskej komisie pre žiadosti o granty z Horizontu 2020, úspešne podané projekty v rámci SME -Instrument a Connectin Europe Facility 

Postup prihlásenia sa na seminár:
1. AK EŠTE NIE STE REGISTROVANÝ V NÁRODNOM PODNIKATEĽSKOM CENTRE – zaregistrujte zaregistrujte sa tu : http://bit.ly/Registracia_PO
2. podajte si Žiadosť vyplnením a odoslaním nasledovného online formulára: 
http://bit.ly/Žiadosť_seminar_Košice

http://bit.ly/Žiadosť_seminar_Prešov

3. v deň konania seminára nezabudnite so sebou priniesť štatutárom podpísanú Žiadosť spolu aj s prílohami, v prípade, ak ste neodovzdali Registračný formulár s Modelovým vyhlásením, je nevyhnutné, aby ste so sebou priniesli podpísané aj tieto doklady
Seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt sa môže prihlásiť a zúčastniť sa podujatia iba jedna osoba, ktorej meno bude uvedené v prihláške (žiadosti).

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.
Kompletné znenie výzvy TU: http://www.sbagency.sk/pridte-sa-do-kosic-informovat-ako-ziskat-podporu-z-komunitarnych-programov-eu-0#.Ws5CN4huZPZ

Účasť je bezplatná.

Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, agency@sbagency.sk