ACE ANIMATION SPECIAL 2022

ACE ANIMATION SPECIAL 2022

Workshop je určený pre skúsených producentov, ktorí plánujú diverzifikovať svoje aktivity o animovanú produkciu – predovšetkým členov ACE Network, ale aj iných producentov/produkčné spoločnosti s podobným zámerom a skúsenosťami. Účastníci už môžu mať skúsenosti s animovanou tvorbou, ale majú ambíciu ju internacionalizovať a rozšíriť sieť a znalosti.

Na workshop bude vybraných 16-18 producentov s animovaným projektom (seriál/long-forma/celovečerná dĺžka) v štádiu konceptu. ACE Animation Special sa zameriava predovšetkým na kreatívne a finančné aspekty, ponúkne prednášky o vývoji animovaného príbehu, pracovných postupoch v medzinárodnej produkciie, kreatívnej dynamike animovanej produkcie, stratégiách financovania a medzinárodnej distribúcie.

Uzávierka prihlasovania: 24. 2. 2022

Termín a miesto:
30. 5. – 4. 6. 2022, miesto Európa (TBC)

Účastnícky poplatok:
€2.500 (€2.250 pre členov ACE Network Members).
Poplatok zahŕňa plnú penziu, ubytovanie a workshop, cestovné náklady každý hradí individuálne

INFO: info@ace-producers.com
INFO