5 z 9 filmov, ktoré boli nominované na Oscara, sú podporované v rámci programu MEDIA

5 z 9 filmov, ktoré boli nominované na Oscara, sú podporované v rámci programu MEDIA

5 z 9 filmov, ktoré boli nominované na Oscara, sú podporované v rámci programu MEDIA