15. MEDIMED 2014

15. MEDIMED 2014

MEDIMED je trhom dokumentárnych filmov, ktorý podporuje a propaguje európske a stredomorské nezávislé produkcie dokumentárnych filmov a networking profesionálov v oblasti audiovízie.

 

Uskutoční sa od 17. do 19. októbra 2014 v katalánskom meste Sitges.

Prihlásiť môžete:
- nové dokumentárne produkcie (vyrobené v rokoch 2013-2014)
- nové dokumentárne projekty vo fáze vývoja (majúce zabezpečené min. 25% financovania a/alebo vysielateľa alebo koprodukčnú zmluvu)

Viac informácií a prihláška 

Uzávierka prihlasovania:
31. júl 2014 

Kontakt:
Email