Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Košice)

Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Košice)

12. jún Košice

Infoseminár organizovaný Slovak Business Agency

Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Prešov)

Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Prešov)

14. jún Prešov

Infoseminár organizovaný Slovak Business Agency

INFODNI PRE SAMOSPRÁVU

INFODNI PRE SAMOSPRÁVU

Prvé zo série podujatí sa uskutoční 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici.

Crowdfunding

Crowdfunding

Medzinárodná konferencia

7. máj 2019, Primaciálny palác, Bratislava