Next Festival 2020

Next Festival 2020

Organizuje A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinanovaného programom EU Kreatívna Európa, z verejných zdrojov z Fondu na podpou umenia a Nadácie Hl. mesta SR Bratislavy.

LALA LABs

LALA LABs

Séria online vzdelávacích podujatí pre kultúrnych manažérov

Rozhovory o projektoch 2020

Rozhovory o projektoch 2020

Pozrite si video rozhovory s našimi projektovými manžérkami a manažérmi TU