Trenčín - EHMK 2026 - tlačová správa

Trenčín - EHMK 2026 - tlačová správa

Trenčín sa stane Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2026

2022 Novi Sad, Esch sur Alzette a Kaunas

2022 Novi Sad, Esch sur Alzette a Kaunas

Európske hlavné mestá kultúry v Srbsku, Luxembursku a Litve

Discussions toward a more inclusive, connected and sustainable mobility scheme

Discussions toward a more inclusive, connected and sustainable mobility scheme

Online konferencia 9. decembra 2021 – 14:00 – 16:15

Webinár Nový európsky Bauhaus

Webinár Nový európsky Bauhaus

V pondelok, 22. novembra 2021

MIDPOINT: Series Launch 2022

MIDPOINT: Series Launch 2022

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022
Prihláste sa, aby ste mohli vyvíjať svoj projekt hraného seriálu a predstavte ho v Tallinne v Estónsku v rámci Industry@Tallinn & Baltic Event! Alebo sa môžete stať ďalšou generáciou commissioning editorov, vysielateľmi alebo dramaturgami vo vývoji tým, že sa prihlásite ako: development executive participant.

 

EAVE+ Udržateľnosť produkčnej spoločnosti v čase krízy

EAVE+ Udržateľnosť produkčnej spoločnosti v čase krízy

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022
EAVE+ ponúka 15 producentom príležitosť diskutovať o ich podnikových štruktúrach a manažérskych postupoch s významnými odborníkmi z odvetvia film industry počas 4,5 dňa, aby sa zaoberali obchodnou stránkou vedenia producentskej spoločnosti.

 

Europa Cinemas spustila výzvu Collaborate to Innovate 2022

Europa Cinemas spustila výzvu Collaborate to Innovate 2022

Uzávierka prihlasovania: 28. februára 2022, do 19.00
Sieť kín Europa Cinemas spustila vývu Collaborate to Innovate. Výzva je otvorená pre členské kiná siete Europa Cinemas.
 

Na podporu pripravovania žiadostí organizuje Europa Cinemas vo štvrtok 20. januára 2022 od 11:00 do 13:00 (SEČ) online workshop, ktorý kinárom pomôže pri koncipovaní ich projektov.

9. ročník Visegrad Film Forum prebehne 15. - 19. marca v Bratislave

9. ročník Visegrad Film Forum prebehne 15. - 19. marca v Bratislave

Visegrad Film Forum je medzinárodná vzdelávacia a networkingová akcia, ktorá pomáha prepájať talentovaných mladých filmových profesionálov zo susedných európskych krajín s medzinárodne uznávanými a oceňovanými filmovými tvorcami.

ACE ANIMATION SPECIAL 2022

ACE ANIMATION SPECIAL 2022

Uzávierka prihlasovania: 24. 2. 2022
Workshop je určený pre skúsených producentov, ktorí plánujú diverzifikovať svoje aktivity o animovanú produkciu – predovšetkým členov ACE Network, ale aj iných producentov/produkčné spoločnosti s podobným zámerom a skúsenosťami. Účastníci už môžu mať skúsenosti s animovanou tvorbou, ale majú ambíciu ju internacionalizovať a rozšíriť sieť a znalosti.

MIDPOINT: Series Launch 2022

MIDPOINT: Series Launch 2022

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022
Prihláste sa, aby ste mohli vyvíjať svoj projekt hraného seriálu a predstavte ho v Tallinne v Estónsku v rámci Industry@Tallinn & Baltic Event! Alebo sa môžete stať ďalšou generáciou commissioning editorov, vysielateľmi alebo dramaturgami vo vývoji tým, že sa prihlásite ako: development executive participant.

 

EAVE+ Udržateľnosť produkčnej spoločnosti v čase krízy

EAVE+ Udržateľnosť produkčnej spoločnosti v čase krízy

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022
EAVE+ ponúka 15 producentom príležitosť diskutovať o ich podnikových štruktúrach a manažérskych postupoch s významnými odborníkmi z odvetvia film industry počas 4,5 dňa, aby sa zaoberali obchodnou stránkou vedenia producentskej spoločnosti.

 

Europa Cinemas spustila výzvu Collaborate to Innovate 2022

Europa Cinemas spustila výzvu Collaborate to Innovate 2022

Uzávierka prihlasovania: 28. februára 2022, do 19.00
Sieť kín Europa Cinemas spustila vývu Collaborate to Innovate. Výzva je otvorená pre členské kiná siete Europa Cinemas.
 

Na podporu pripravovania žiadostí organizuje Europa Cinemas vo štvrtok 20. januára 2022 od 11:00 do 13:00 (SEČ) online workshop, ktorý kinárom pomôže pri koncipovaní ich projektov.

9. ročník Visegrad Film Forum prebehne 15. - 19. marca v Bratislave

9. ročník Visegrad Film Forum prebehne 15. - 19. marca v Bratislave

Visegrad Film Forum je medzinárodná vzdelávacia a networkingová akcia, ktorá pomáha prepájať talentovaných mladých filmových profesionálov zo susedných európskych krajín s medzinárodne uznávanými a oceňovanými filmovými tvorcami.

Creative Europe Work Programme 2022

Creative Europe Work Programme 2022


Radi by sme vás informovali, že 13. januára 2022 Európska komisia schválila pracovný program Kreatívnej Európy na rok 2022. Naň bude nadväzovať vyhlásenie nových výziev vo februári 2022.
Pre rok 2022 bude rozpočet Kreatívnej Európy 385,6 mil. EUR, čo je takmer o 100 miliónov viac ako v roku 2021. Podrobnejšie informácie a text pracovného programu v angličtine nájdete tu