Aká bude Kreatívna Európa 2021-2027?

Aká bude Kreatívna Európa 2021-2027?

Rozhlasové vysielanie o novom podprograme Kultúra zo dňa 25. júna 2021

i-Portunus Houses

i-Portunus Houses

Finančné prostriedky budú poskytnuté jednotlivým umelcom a kultúrnym pracovníkom, ale prostredníctvom hostiteľskej organizácie. Termín predkladania žiadostí 30.6.2021

Výzvy KULTÚRA 2021

Výzvy KULTÚRA 2021

Projekty európskej spolupráce, deadline 7. september

Siete, deadline 26. august
Ceny Nového európskeho Bauhausu

Ceny Nového európskeho Bauhausu

Cena Nového európskeho Bauhausu za koncepcie alebo nápady mladých talentov, prihlášky do 31.5.2021

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

DEADLINE: 5 október 2021 – 17:00

CIL bude stimulovať aktérov z rôznych kultúrnych kreatívnych sektorov na navrhovanie a testovanie inovatívnych digitálnych riešení s potenciálnym pozitívnym 
dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne sektory. CIL dá príležitosť vytvárať inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiku), ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom sektore a v ďalšom kreatívnom alebo kultúrnom sektore. 
IDFA FORUM 2021

IDFA FORUM 2021

Uzávierka prihlasovania: 2. 8. 2021
Koprodukčné fórum pre celovečerné kreatívne dokumentárne filmy, a iné dokumentárne formáty (vrátane interaktívnych nových médií), ktoré prebieha paralelne s Medzinárodným filmovým festivalom IDFA v Amsterdame. 

ScripTeast 2022

ScripTeast 2022

Uzávierka prihlasovania: 31. 7. 2021
Celoročný vzdelávací program pre vývoj filmových scenárov je určený predovšetkým scenáristom zo strednej a východnej Európy s projektom celovečerného filmu. Hlavným cieľom je umožniť vybraným scenáristom z regiónu strednej a východnej Európy vyvíjať svoje scenáre za podpory skúsených lektorov-profesionálov, zvýšiť ich medzinárodný potenciál na európskom trhu a zabezpečiť im medzinárodnú propagáciu v rámci filmového priemyslu (spolupráca s ACE Producers, Producer 's Network a ďalšími).

 

Prezentácia k webináru MEDIA

Prezentácia k webináru MEDIA

 
Webinár k novým výzvam Creative Europe MEDIA pre producentov sa konal 1. 7. 2021
Vývoj balíkov európskych projektov
Vývoj minibalíkov európskych projektov
Vývoj koprodukčných európskych projektov
Produkcia TV a online projektov
Berlinale Talents 2022

Berlinale Talents 2022

Uzávierka prihlasovnia: 1. 9. 2021
Medzinárodné stretnutie najtalentovanejších začínajúcich filmárov, ktoré sa koná pravidelne v rámci MFF Berlinale, je jedinečnou príležitosťou rozšíriť si vedomosti a nadviazať medzinárodné kontakty.

 

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

DEADLINE: 5 október 2021 – 17:00

CIL bude stimulovať aktérov z rôznych kultúrnych kreatívnych sektorov na navrhovanie a testovanie inovatívnych digitálnych riešení s potenciálnym pozitívnym 
dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne sektory. CIL dá príležitosť vytvárať inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiku), ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom sektore a v ďalšom kreatívnom alebo kultúrnom sektore. 
IDFA FORUM 2021

IDFA FORUM 2021

Uzávierka prihlasovania: 2. 8. 2021
Koprodukčné fórum pre celovečerné kreatívne dokumentárne filmy, a iné dokumentárne formáty (vrátane interaktívnych nových médií), ktoré prebieha paralelne s Medzinárodným filmovým festivalom IDFA v Amsterdame. 

ScripTeast 2022

ScripTeast 2022

Uzávierka prihlasovania: 31. 7. 2021
Celoročný vzdelávací program pre vývoj filmových scenárov je určený predovšetkým scenáristom zo strednej a východnej Európy s projektom celovečerného filmu. Hlavným cieľom je umožniť vybraným scenáristom z regiónu strednej a východnej Európy vyvíjať svoje scenáre za podpory skúsených lektorov-profesionálov, zvýšiť ich medzinárodný potenciál na európskom trhu a zabezpečiť im medzinárodnú propagáciu v rámci filmového priemyslu (spolupráca s ACE Producers, Producer 's Network a ďalšími).

 

Prezentácia k webináru MEDIA

Prezentácia k webináru MEDIA

 
Webinár k novým výzvam Creative Europe MEDIA pre producentov sa konal 1. 7. 2021
Vývoj balíkov európskych projektov
Vývoj minibalíkov európskych projektov
Vývoj koprodukčných európskych projektov
Produkcia TV a online projektov
Berlinale Talents 2022

Berlinale Talents 2022

Uzávierka prihlasovnia: 1. 9. 2021
Medzinárodné stretnutie najtalentovanejších začínajúcich filmárov, ktoré sa koná pravidelne v rámci MFF Berlinale, je jedinečnou príležitosťou rozšíriť si vedomosti a nadviazať medzinárodné kontakty.