Noc literatúry 2018

Noc literatúry 2018

Streda 16. mája 18.00 - 22.00

literárny preklad, výzva 2018

literárny preklad, výzva 2018

Výzva je otvorená, dokumenty nachystané, termín podávania žiadostí určený na 23. mája 2018

Aarhus 2017 - výstupy

Aarhus 2017 - výstupy

Aarhus - Európske hlavné mesto kultúry publikoval záverečnú správu

Národná cena ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť

Národná cena ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť

20. apríl 2018, slávnostné udeľovanie na Bratislavskom hrade

Ako získať granty z komunitárnych programov EÚ

Ako získať granty z komunitárnych programov EÚ

Slovak Business Agency s našou spoluprácou organizuje dva informačné semináre na východe SR: 24.4. Prešov a 25.4. Košice

2 miesta na xR Creators' Lab v Mníchove

2 miesta na xR Creators' Lab v Mníchove

V roku 2017 sa uskutočnil prvý ročník xR Creators' Lab Application a zaznamenal úspech. Podujatia sa zúčastnili tvorcovia z 22 krajín a okrem platformy pre networking sa podarilo vyvinúť 7 prototypov pre 360° a VR diel, z nich tri sú na ceste k realizácii.  

VR Creators’ Lab je 5-dňový tréning pod vedením expertov, zameriava sa na tvorbu obsahu, či výpovede a praktickú produkciu a postprodukciu. Program pozostáva z definovania kľúčových pojmov, prípadových štúdií a praktických workshopov (design thinking sessions and content development). Počas tréningu si prakticky vyskúšate CG VR a 360° nakrúcanie. 
K dispozícii posledné dve miesta!!
European Work in Progress Kolín nad Rýnom

European Work in Progress Kolín nad Rýnom

European Work in Progress Cologne je nezávislé industry podujatie, ktoré sa koná počas filmového festivalu Kolín nad Rýnom 2018. Cieľom podujatia je nájsť partnerov na distribúciu, world sales agentov a dofinancovanie, ako aj pripraviť unikátnu stratégiu pre pozvané projekty. Komisia vyberie projektov 25 projektov, ktoré budú prezentované filmovým profesionálom. Každý producent bude mať 10 minút na prezentáciu, po nej budú nasledovať individuálne stretnutia. Prihlášiť sa môžu európske hrané koprodukčné projekty vo fáze postprodukcie.

 
DOCU TALENTS FROM THE EAST

DOCU TALENTS FROM THE EAST

Radi by sme Vás informovali, že tradičná prezentácia pozoruhodných dokumentárnych projektov z regiónu strednej a východnej Európy - DOCU TALENTOV z východu sa v tomto roku presunie z Karlových Varov do Sarajeva. Celkovo bude vybraných desať dokumentárnych projektov vo fáze produkcie a postprodukcie, tieto budú prezentované programátorom festivalov, distribútérom, sales agentom, novinárom...
 

 

Správa o stave slovenskej audiovízie 2017

Správa o stave slovenskej audiovízie 2017

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2017 v slovenskom a anglickom jazyku.

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 vydáva podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore

Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania

Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania

Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania (1. uzávierka / 16. 11. 2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA

2 miesta na xR Creators' Lab v Mníchove

2 miesta na xR Creators' Lab v Mníchove

V roku 2017 sa uskutočnil prvý ročník xR Creators' Lab Application a zaznamenal úspech. Podujatia sa zúčastnili tvorcovia z 22 krajín a okrem platformy pre networking sa podarilo vyvinúť 7 prototypov pre 360° a VR diel, z nich tri sú na ceste k realizácii.  

VR Creators’ Lab je 5-dňový tréning pod vedením expertov, zameriava sa na tvorbu obsahu, či výpovede a praktickú produkciu a postprodukciu. Program pozostáva z definovania kľúčových pojmov, prípadových štúdií a praktických workshopov (design thinking sessions and content development). Počas tréningu si prakticky vyskúšate CG VR a 360° nakrúcanie. 
K dispozícii posledné dve miesta!!
European Work in Progress Kolín nad Rýnom

European Work in Progress Kolín nad Rýnom

European Work in Progress Cologne je nezávislé industry podujatie, ktoré sa koná počas filmového festivalu Kolín nad Rýnom 2018. Cieľom podujatia je nájsť partnerov na distribúciu, world sales agentov a dofinancovanie, ako aj pripraviť unikátnu stratégiu pre pozvané projekty. Komisia vyberie projektov 25 projektov, ktoré budú prezentované filmovým profesionálom. Každý producent bude mať 10 minút na prezentáciu, po nej budú nasledovať individuálne stretnutia. Prihlášiť sa môžu európske hrané koprodukčné projekty vo fáze postprodukcie.

 
DOCU TALENTS FROM THE EAST

DOCU TALENTS FROM THE EAST

Radi by sme Vás informovali, že tradičná prezentácia pozoruhodných dokumentárnych projektov z regiónu strednej a východnej Európy - DOCU TALENTOV z východu sa v tomto roku presunie z Karlových Varov do Sarajeva. Celkovo bude vybraných desať dokumentárnych projektov vo fáze produkcie a postprodukcie, tieto budú prezentované programátorom festivalov, distribútérom, sales agentom, novinárom...
 

 

Noc literatúry 2018

Noc literatúry 2018

Streda 16. mája 18.00 - 22.00

Správa o stave slovenskej audiovízie 2017

Správa o stave slovenskej audiovízie 2017

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2017 v slovenskom a anglickom jazyku.

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 vydáva podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore