Výzva na projekty európskej spolupráce 2019

Výzva na projekty európskej spolupráce 2019

Bola publikovaná nová výzva pre podprogram Kultúra. Termín na podávanie žiadostí: 11. december 2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční spoločná vedecká konferencia Národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky
vo výskume, ochrane, interpretácii a prezentácii spoločného kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy.

Podporené projekty v médiách

Podporené projekty v médiách

O úspešných projektoch so slovenskou účasťou

Informačný seminár Kreatívna Európa v Bratislave

Informačný seminár Kreatívna Európa v Bratislave

Informačný seminár Kreatívna Európa v Bratislave
16. október 2018
10.00- 12.00, Pistoriho palác, Štefánikova 25

Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Ak áno, pozývame vás na seminár, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov.

Chcete získať grant z komunitárneho programu Kreatívna Európa?

Chcete získať grant z komunitárneho programu Kreatívna Európa?

25. september 2018, informačný seminár Mojmírovce

PITCH IT ! The Art of Pitching - dvojdňový workshop so Sibylle Kurz v Bratislave

PITCH IT ! The Art of Pitching - dvojdňový workshop so Sibylle Kurz v Bratislave

Naučte sa pripraviť prezentáciu svojho projektu pre medzinárodný trh
- tréning vhodný pre hrané, dokumentárne aj animované projekty

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier sú zverejnené

 

CEE Animation Workshop 2018/2019

CEE Animation Workshop 2018/2019

CEE Animation Workshop je celoročný tréningový program zameraný na vývoj animovaných projektov a networking medzi producentami a tvorivými tímami pod vedením medzinárodných expertov. Prihlásiť sa môžu animované alebo hybridné projekty všetkých dĺžok a typov (krátke, celovečerné aj seriály). Tréning tiež víta profesionálov bez projektu so záujmom o animovanú tvorbu, ako zástupcov fondov, distribúterov, či televíznych vysielateľov. 

 

 

EPI: ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK: DIGITAL DISTRIBUTION - MAXIMIZING REACH AND REVENUES

EPI: ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK: DIGITAL DISTRIBUTION - MAXIMIZING REACH AND REVENUES

Workshop nemeckého Erich Pommer Inštitútu venovaný digitálnej distribúcii, ktorý má výrobcom a distribútorom pomôcť maximalizovať dosah a príjmy ich filmov.

Less is More (LIM) 2019 – európsky program pre hrané projekty s nízkym rozpočtom vo fáze vývoja

Less is More (LIM) 2019 – európsky program pre hrané projekty s nízkym rozpočtom vo fáze vývoja

Pre producentov, dramaturgov a všetkých, čo sa podieľajú na vývoji projektu

PITCH IT ! The Art of Pitching - dvojdňový workshop so Sibylle Kurz v Bratislave

PITCH IT ! The Art of Pitching - dvojdňový workshop so Sibylle Kurz v Bratislave

Naučte sa pripraviť prezentáciu svojho projektu pre medzinárodný trh
- tréning vhodný pre hrané, dokumentárne aj animované projekty

Výzva na projekty európskej spolupráce 2019

Výzva na projekty európskej spolupráce 2019

Bola publikovaná nová výzva pre podprogram Kultúra. Termín na podávanie žiadostí: 11. december 2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční spoločná vedecká konferencia Národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky
vo výskume, ochrane, interpretácii a prezentácii spoločného kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy.

Podporené projekty v médiách

Podporené projekty v médiách

O úspešných projektoch so slovenskou účasťou

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier

Výsledky výzvy EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier sú zverejnené