LALA Experience

LALA Experience

9.11. o 18.00 Tabačka Kulturfabrik Košice

10.11. o 17.00 Wave klub Prešov

Možnosti kofinancovania 2017/18

Možnosti kofinancovania 2017/18

Fond na podporu umenia otvoril výzvu v podprograme 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity

Data:Demokracia

Data:Demokracia

Výstava v Novej Synagóge v Žiline, prednášky, cryptoparty a workshopy v Bratislave
Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Nové termíny predkladania žiadostí na projekty 

Nová výzva EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania

Nová výzva EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania

Podpora aktvít zameraných na filmové vzdelávanie: Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvájať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov...

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie - 2. uzávierka

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie - 2. uzávierka

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka predkladania projektov: 14. júna 2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.

European Parliament LUX Prize

European Parliament LUX Prize

Cena Lux je filmovou cenou, ktorú každý rok udeľuje Európsky parlament. Ocenenie bolo založené v roku 2007 s cieľom podporovať európsky filmový priemysel. Na Slovensku sa budú v rámci Lux Film Days movies premietať dva filmy BPM (Beats Per Minute) a Western.
VSTUP NA PREMIETANIA JE ZADARMO

Výsledky výzvy EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania

Výsledky výzvy EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania

Výsledky výzvy EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania (2. uzávierka / 30.5.2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.

Nová výzva EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania

Nová výzva EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania

Podpora aktvít zameraných na filmové vzdelávanie: Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvájať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov...

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie - 2. uzávierka

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie - 2. uzávierka

Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka predkladania projektov: 14. júna 2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.

LALA Experience

LALA Experience

9.11. o 18.00 Tabačka Kulturfabrik Košice

10.11. o 17.00 Wave klub Prešov

European Parliament LUX Prize

European Parliament LUX Prize

Cena Lux je filmovou cenou, ktorú každý rok udeľuje Európsky parlament. Ocenenie bolo založené v roku 2007 s cieľom podporovať európsky filmový priemysel. Na Slovensku sa budú v rámci Lux Film Days movies premietať dva filmy BPM (Beats Per Minute) a Western.
VSTUP NA PREMIETANIA JE ZADARMO