Data:Demokracia

Data:Demokracia

Výstava v Novej Synagóge v Žiline, prednášky, cryptoparty a workshopy v Bratislave
Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Nové termíny predkladania žiadostí na projekty 

Seeing Beyond Pictures

Seeing Beyond Pictures

Konferencia o čítaní a práci s publikom 

5. - 6. september 2017, Hotel Tatra, Bratislava

NOVÁ VÝZVA_EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania

NOVÁ VÝZVA_EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
 
Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
16. november 2017
24. máj 2018 
 
NOVÁ VÝZVA_EACEA/22/2017 Podpora vývoja - JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

NOVÁ VÝZVA_EACEA/22/2017 Podpora vývoja - JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:
 
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút (v prípade seriálu každá epizóda trvá minimálne 25 minút), ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierky predkladania projektov:
23. november 2017

 

MIDPOINT TV Launch 2017/2018

MIDPOINT TV Launch 2017/2018

Tréningový program zameraný na vývoj TV minisérií je určený pre účastníkov zo strednej/východnej Európy, balkánskych štátov, pobaltských krajín a širšej stredomorskej oblasti so skúsenosťami z oblasti filmu so záujmom o posun do sféry televíznej produkcie. 

CPH:FORUM 2018 - výzva na prihlasovanie!

CPH:FORUM 2018 - výzva na prihlasovanie!

Medzinárodné podujatie zamerané na financovanie a koprodukcie: CPH:FORUM
Uzávierka prihlasovania: 10. 11. 2017

DOX IN VITRO 2017: Medzinárodný seminár a workshop

DOX IN VITRO 2017: Medzinárodný seminár a workshop


Na festivale Cinematik 2017 sa uskutoční dvojdňový 
seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov

Účasť na seminári je bezplatná, praktického workshopu a pitchingov sa môžu vopred prihlásení slovenskí tvorcovia s projektom a bez projektu zúčastniť ZDARMA

Počet miest je obmedzený

NOVÁ VÝZVA_EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania

NOVÁ VÝZVA_EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
 
Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
16. november 2017
24. máj 2018 
 
Data:Demokracia

Data:Demokracia

Výstava v Novej Synagóge v Žiline, prednášky, cryptoparty a workshopy v Bratislave
NOVÁ VÝZVA_EACEA/22/2017 Podpora vývoja - JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

NOVÁ VÝZVA_EACEA/22/2017 Podpora vývoja - JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:
 
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút (v prípade seriálu každá epizóda trvá minimálne 25 minút), ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierky predkladania projektov:
23. november 2017

 

MIDPOINT TV Launch 2017/2018

MIDPOINT TV Launch 2017/2018

Tréningový program zameraný na vývoj TV minisérií je určený pre účastníkov zo strednej/východnej Európy, balkánskych štátov, pobaltských krajín a širšej stredomorskej oblasti so skúsenosťami z oblasti filmu so záujmom o posun do sféry televíznej produkcie. 

Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Nové termíny predkladania žiadostí na projekty