Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov

Tour de ERA

Tour de ERA

Séria informačných seminárov

Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ, Banská Bystrica

Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ, Banská Bystrica

Informačný seminár organizovaný Slovak Business Agency

21.3.2019

Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Vydali sme tlačenú brožúru, ktorá mapuje projekty so slovenskou účasťou 2014 -2018

2019 Plovdiv a Matera

2019 Plovdiv a Matera

Nové Európske hlavné mestá kultúry v Bulharsku a v Taliansku 

Série Series 2019

Série Series 2019

Uzávierka prihlasovania: 30. 4. 2019
Série Series je prvé podujatie exkluzívne venované európskym televíznym seriálom a ich tvorcom. Jeho 8. ročník sa uskutoční sa od 1. - 3. júla 2019 vo francúzskom Fontainbleau. Ide o nesúťažné podujatie – think tank - pozostáva z projekcií a stretnutí s profesionálmi z oblasti TV seriálov s cieľom zdieľať poznatky z tejto oblasti.
Účasť je zdarma, podujatie nevyžaduje registračný poplatok.

Screen leaders 2019

Screen leaders 2019

Uzávierka prihlasovania: 19. 4. 2019
Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, VFX, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.
Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
Emerging Producers 2020

Emerging Producers 2020

Uzávierka prihlasovania: 15. 3. 2019
Už od roku 2012 Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava každoročne vyberá osemnásť talentovaných európskych producentov dokumentárnych filmov, ktorí získajú nové vedomosti a praktické rady k produkcii a propagácii svojich dokumentov, pridanou hodnotou je networking.
 
Hubert Bals Fund; HBF+Europe: Minority Co-production Support

Hubert Bals Fund; HBF+Europe: Minority Co-production Support

Uzávierka predkladania projektov: 1. apríl 2019
Výzva na predkladanie projektov: HBF + Europe: Podpora minoritných koprodukcií

CICAE Art Cinema = Action + Management tréningový program 2019

CICAE Art Cinema = Action + Management tréningový program 2019

Uzávierka prihlasovania: 31. 3. 2019
CICAE (International Confederation of Art Cinemas) organizuje štrnásty ročník medzinárodného tréningového programu pre mladých manažérov artkín. Program sa zameriava našpecifické vedomosti (metódy, nástroje, nápady a kontakty) nevyhnutné pre programovaníe a manažovanie podujatí pre podporu arthouse predstavení. Cieľom programu je zlepšenie komunikačných techník, aspekty obchodného plánovania a networking. Počas 8-dňového tréningu budú prítomní tridsiati medzinárodní lektori.
 

Série Series 2019

Série Series 2019

Uzávierka prihlasovania: 30. 4. 2019
Série Series je prvé podujatie exkluzívne venované európskym televíznym seriálom a ich tvorcom. Jeho 8. ročník sa uskutoční sa od 1. - 3. júla 2019 vo francúzskom Fontainbleau. Ide o nesúťažné podujatie – think tank - pozostáva z projekcií a stretnutí s profesionálmi z oblasti TV seriálov s cieľom zdieľať poznatky z tejto oblasti.
Účasť je zdarma, podujatie nevyžaduje registračný poplatok.

Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov

Screen leaders 2019

Screen leaders 2019

Uzávierka prihlasovania: 19. 4. 2019
Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, VFX, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.
Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
Emerging Producers 2020

Emerging Producers 2020

Uzávierka prihlasovania: 15. 3. 2019
Už od roku 2012 Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava každoročne vyberá osemnásť talentovaných európskych producentov dokumentárnych filmov, ktorí získajú nové vedomosti a praktické rady k produkcii a propagácii svojich dokumentov, pridanou hodnotou je networking.
 
Hubert Bals Fund; HBF+Europe: Minority Co-production Support

Hubert Bals Fund; HBF+Europe: Minority Co-production Support

Uzávierka predkladania projektov: 1. apríl 2019
Výzva na predkladanie projektov: HBF + Europe: Podpora minoritných koprodukcií