Banská Bystrica: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

Banská Bystrica: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

18. máj 2017 o 16.00hod

Centrum nezávislej kultúry Záhrada

Žilina: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

Žilina: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

26. apríl 2017 o 13.00hod

Stanica Žilina - Záriečie

2017 - Aarhus a Pafos

2017 - Aarhus a Pafos

V tomto roku sú Európskymi hlavnými mestami kultúry cyperské mesto Pafos a dánsky Aarhus.

RANNÁ KÁVA s Európa pre občanov, Erasmus+ a Kreatívnou Európou

RANNÁ KÁVA s Európa pre občanov, Erasmus+ a Kreatívnou Európou

Európske dotačné programy Európa pre občanov, ERASMUS+ a Kreatívna Európa pozývajú na kávu

8.12. o 9.00
 

STARTS prize 2016

STARTS prize 2016

V rakúskom Linzi prebehlo slávnostné udelenie prvého ročníka novej ceny STARTS prize 2016, ktorú bude odteraz udeľovať Európska komisia projektom, ktoré výnimočným spôsobom zosobňujú inovácie v oblasti technológií, priemyslu a spoločnosti stimulované umením.

Europe’s exclusive training- and development lab for Virtual Reality and 360° Film!

Europe’s exclusive training- and development lab for Virtual Reality and 360° Film!

Virtuálna realita je najinovatívnejšie médium dnešných dní. Samotné rozprávanie príbehu prechádza evolučným procesom, priestorová narácia vyžaduje klasické zručnosti, ale aj nové prístupy, nakoľko vzťah medzi rozprávačom a divákom sa mení. Čo musí autor priniesť, aby stvoril hodnotný, obhájiteľný príbeh pre 360° sféru?
 

Key Trends from the Audiovisual Markets and Regulation

Key Trends from the Audiovisual Markets and Regulation

European Audiovisual Observatory organizuje verejnú konferenciu, ktorej sa môžu bezplatne zúčastniť zástupcovia profesných organizácií aj jednotlivci z oblasti audiovizuálneho priemyslu. Kľúčovými témami sú najnovšie tendencie v televíznom, kinematografickom a VOD priemysle.

MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo štyroch intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)
 
Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov - od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draftprostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Feature Expanded 2017

Feature Expanded 2017

Feature Expanded organizuje Manchester’s new cross-art centre a Italy’s unique artist film festival. Ide o intenzívny tréningový program pre vizuálnych umelcov (režisérov), ktorí vyvíjajú a produkujú svoj celovečerný filmový debut.
 

Open Public Consultation in relation with the evaluation of the Creative Europe programe

Open Public Consultation in relation with the evaluation of the Creative Europe programe

Kreatívna Európa pozýva profesionálne subjekty v oblasti filmového priemyslu, aby hodnotili a pripomienkovali fungovanie podporných programov.

Europe’s exclusive training- and development lab for Virtual Reality and 360° Film!

Europe’s exclusive training- and development lab for Virtual Reality and 360° Film!

Virtuálna realita je najinovatívnejšie médium dnešných dní. Samotné rozprávanie príbehu prechádza evolučným procesom, priestorová narácia vyžaduje klasické zručnosti, ale aj nové prístupy, nakoľko vzťah medzi rozprávačom a divákom sa mení. Čo musí autor priniesť, aby stvoril hodnotný, obhájiteľný príbeh pre 360° sféru?
 

Key Trends from the Audiovisual Markets and Regulation

Key Trends from the Audiovisual Markets and Regulation

European Audiovisual Observatory organizuje verejnú konferenciu, ktorej sa môžu bezplatne zúčastniť zástupcovia profesných organizácií aj jednotlivci z oblasti audiovizuálneho priemyslu. Kľúčovými témami sú najnovšie tendencie v televíznom, kinematografickom a VOD priemysle.

MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo štyroch intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)
 
Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov - od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draftprostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Feature Expanded 2017

Feature Expanded 2017

Feature Expanded organizuje Manchester’s new cross-art centre a Italy’s unique artist film festival. Ide o intenzívny tréningový program pre vizuálnych umelcov (režisérov), ktorí vyvíjajú a produkujú svoj celovečerný filmový debut.
 

Krajiny oprávnené podávať žiadosti

Krajiny oprávnené podávať žiadosti

Zoznam krajín, ktoré môžu participovať na rôznych podprogramoch programu Kreatívna Európa sa priebežne mení a aktualizuje v závislosti na platných dokumentoch. Ich presný zoznam nájdete TU