Medzinárodné konferencie o čítaní

Medzinárodné konferencie o čítaní

22. a 23. októbra 2019 na témy: I. Čo vidíme a čo nevidíme? (Príbeh v obrázkovej knihe)  II. Čítanie ako tvorivý proces
 

Informačný seminár Kreatívna Európa v Bratislave

Informačný seminár Kreatívna Európa v Bratislave

26. september 2019
10.00- 12.00, Pistoriho palác, Štefánikova 25

Festival Nasuti 2019

Festival Nasuti 2019

Medzinárodný festival súčasného umenia a udržateľnosti

21. 9. 2019, Nová Cvernovka, Bratislava

i-Portunus - tretia výzva

i-Portunus - tretia výzva

Termín podávania žiadostí: 5. september 2019 (14.00 SEČ)

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019

Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019 (k 3.10.2019).

PREHĽAD NOVÝCH A AKTUÁLNYCH VÝZIEV

PREHĽAD NOVÝCH A AKTUÁLNYCH VÝZIEV

Boli publikované nové výzvy

EPI: Business Innovation for Film & TV Companies

EPI: Business Innovation for Film & TV Companies

Uzávierka prihlasovania: 
31. 10. 2019
Seminár: Business Development for Success: V záujme zachovania úspechu a rastu je nevyhnutné, aby sa audiovizuálne produkcie prispôsobili trhu a vykonávali zmeny účinne a efektívne.

 

Medzinárodné konferencie o čítaní

Medzinárodné konferencie o čítaní

22. a 23. októbra 2019 na témy: I. Čo vidíme a čo nevidíme? (Príbeh v obrázkovej knihe)  II. Čítanie ako tvorivý proces
 

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019

Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019 (k 3.10.2019).