Kreatívna Európa na festivale Istropolitana

Kreatívna Európa na festivale Istropolitana

Kultúra a Kreatívna Európa v Altánku na Hviezdoslavovom nám., streda 15. jún 2016 od 17.00

EU predsedníctvo a Slovenský dizajn

EU predsedníctvo a Slovenský dizajn

Slovensko sa počas predsedníctva v Rade EÚ predstaví hľadaním novej krásy a špičkovým svetovým dizajnom

Kreatívne dedičstvo

Kreatívne dedičstvo

Identita, kontinuita, tradícia, inovácia, pamäť

8. júna 2016 v Slovenskej národnej galérii

Shared Cities: Creative Momentum

Shared Cities: Creative Momentum

Hlavný organizátor: GOETHE-INSTITUT EV (DE)

Partneri: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA (SK), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (SK)

DOX IN VITRO 2016: Prihláste svoj dokumentárny projekt!

DOX IN VITRO 2016: Prihláste svoj dokumentárny projekt!

Dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov

Digital Production Challenge II 2016

Digital Production Challenge II 2016

Európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

NISI MASA: European Short Pitch 2017

NISI MASA: European Short Pitch 2017

European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy. 

EAVE: European Producers Workshop 2017

EAVE: European Producers Workshop 2017

Workshopy EAVE sú určené pre producentov (hraných aj dokumentárnych filmov), ktorí aktívne pôsobia v oblasti filmu a televízie, ale aj pre profesionálov zo súvisiacich oblastí (napr. zodpovední dramaturgovia, zástupcovia festivalov a trhov, investori, právnici, finančníci).

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Podprogramu MEDIA a ďalších zdrojov.

DOX IN VITRO 2016: Prihláste svoj dokumentárny projekt!

DOX IN VITRO 2016: Prihláste svoj dokumentárny projekt!

Dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov

Digital Production Challenge II 2016

Digital Production Challenge II 2016

Európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

NISI MASA: European Short Pitch 2017

NISI MASA: European Short Pitch 2017

European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy. 

EAVE: European Producers Workshop 2017

EAVE: European Producers Workshop 2017

Workshopy EAVE sú určené pre producentov (hraných aj dokumentárnych filmov), ktorí aktívne pôsobia v oblasti filmu a televízie, ale aj pre profesionálov zo súvisiacich oblastí (napr. zodpovední dramaturgovia, zástupcovia festivalov a trhov, investori, právnici, finančníci).

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Podprogramu MEDIA a ďalších zdrojov.